Baiba Pumpure

Baiba Pumpure

Lärare

Baiba är utbildad RAD lärare och tog examen i Certificate in Ballet Teaching Studies år 2015. Hon har haft ett genuint intresse för balett sedan hon var liten men,  det var karaktärdans och andra stilar som var tillgängliga under när hon växte upp. Så fort hon fick möjligheten fortsatte hon sin utbildning inom balett. Hennes utbildning har även kompletterats med kulturpedagogik från Linköpings Universitet och kandidatexamen i Samhälls- och kulturanalys vilket ger henne en unik potential att tolka samhälle och kultur, och därmed gestalta den på scen.