Intensivkurs med Zsolt Elek

Kursen hålls den 2:a och 3:e september. Information har skickats ut via email.
Om du är intresserad men ej fått ett email kontakta: ostbalettdans@gmail.com

Bekräftelse på kursstart skickas ut per email så fort kursen har tillräckligt elevunderlag.
Kursavgiften betalas mot faktura som skickas till Er efter kursstart.
Betalningsvillkor är 30 dagar.

Vid för få anmälningar kan ändringar ske.

Skulle vi behöva ställa in återbetalas erlagda avgifter.

Vi behöver veta följande uppgifter:

*Skal udfyldes
  Dette spørgsmål skal besvares
  Skriv på formen ÅÅMMDD-NNNN
  Dette spørgsmål skal besvares
  Dette spørgsmål skal besvares
  Dette spørgsmål skal besvares
  Dette spørgsmål skal besvares
  Dette spørgsmål skal besvares
  07XXXXXXXX, Inga mellanslag eller bindestreck
  Dette spørgsmål skal besvares
  Dette spørgsmål skal besvares
  Dette spørgsmål skal besvares
  Dette spørgsmål skal besvares
  Dette spørgsmål skal besvares
  Dette spørgsmål skal besvares
  Indsend aldrig adgangskoder via Google Analyse.