ROYAL ACADEMY EXAMINATIONER OCH CLASS AWARDS

Royal Academy of Dance är en internationell dansorganisation som finns i över 80 länder. Royal Academy har som målsättningen att erbjuda en utmärkt utbildning för alla. Examination eller Class Award ger eleverna en spännande utmaning samt kunskap och förståelse för en av de stora konstarterna.

Vi erbjuder class awards på Primary nivå. Ibland även på Grad 1 nivå.

De yngre dansarna kan välja Class Award som ett alternativ till examination. Class Award är en utvärdering snarare än en examination. Utvärderingen är gjord så att den ger varje ung elev, oavsett hur ofta han eller hon kunnat delta i lektionerna och oavsett fysisk förmåga, en möjlighet att uppnå ett mål.

Vi erbjuder examinationer från Grad 1 tom Avancerad nivåer.

En balettexamination kan anses motsvara en tävling i idrott. Dansaren får en utmaning och chansen att jobba mot och uppnå ett mål. Dansaren bli poängsatt i flera delar av sitt framträdande, som i konståkning och tävlingsgymnastik, och får medalj eller diplom utefter sin prestation.

På högre nivåer används examinationsresultaten som kvalificering till internationella danstävlingar.

Mer information: https://www.rad.org.uk/achieve/the-genee/genee-2015

Examinationsresultaten används även som underlag till antagningar till universitets studior i dans i flera länder.

Varje elev får välja om de vill delta eller inte, men de flesta av våra elever tycker att det är mycket roligt att få vara med på en examination/class award och de utvecklas av erfarenheten. Läraren rådgör med elever och föräldrar om när en elev har färdighet och möjlighet att delta.

Både class awards och examinationer bär med sig en extra kostnad, man kan se detta som en motsvarande tävlingsavgift då pengarna skickas delvis till Royal Academy för att bekosta examinator som kommer till oss och poängsätter/utvärderar elevernas insatser och delvis bekostar summan av några extra lektioner inför examinationen och examinationsdagen.

Mer information: https://www.rad.org.uk/achieve/exams

Om ni har andra frågor är ni välkommna att kontakta oss via ostbalettdans@gmail.com